Podniesienie funkcjonowania sieci do nowego poziomu


Neustálé úsilí o zvyšování kvality a výkonnosti při prodeji i při poskytování služeb musí zahrnovat celou vaši prodejní síť tak, aby byl zajištěn soulad s podnikovými standardy, záručními předpisy i očekáváními zákazníků. Za stimulování prodeje a za budování pověsti vaší značky je v dnešní době zodpovědný každý pracovník, který přichází do styku s vašimi zákazníky. Řešení Retail Compliance nabízené společností MSXI vám umožňuje používání obsáhlé strategie podnikových auditů, která je navržena tak, aby identifikovala nesrovnalosti vzniklé při vámi realizovaných prodejích nebo poskytnutých poprodejních či záručních službách, čímž zajišťuje, že prodejci budou dodržovat vaše podnikové standardy.

Součástí řešení nabízených společností MSXI je i program Mystery Shopping, který představuje vysoce účinný postup umožňující shromažďování cenných informací o spokojenosti zákazníků se službami vaší prodejní a servisní sítě a který dodavatelům OEM poskytuje podrobný přehled o zastoupení značky ve všech prodejních sítích, regionech i zemích. Záruční audity jsou neméně důležité, jelikož poskytují vyšší míru kontroly nad vaším systémem proplácení záručních oprav, čímž umožňují získání lepší kontroly nad náklady a současně poskytování kvalitnějších služeb vašim zákazníkům. Řešení Standards Auditing, která jsou rovněž nabízena společností MSXI, zajišťují dodržování všech podnikových kritérií i standardů ze strany vašich autorizovaných prodejců. Všichni naši auditoři, kteří se specializují na oblast záruk, mají rozsáhlé technické znalosti týkající se vyřizování záruk v automobilovém odvětví. Procesy, které při provádění auditů používáme, jsou začleněny do našeho zabezpečeného webového nástroje Track IT, jehož prostřednictvím je vám umožněn archivovaný přístup k hodnocením prodejců, zprávám o auditech a statistickým údajům o prodejních sítích, přičemž všechny informace jsou k dispozici v reálném čase.

News.

Replaces legacy communications systems with RingCentral’s cloud communications solutions and reduces implementation of new contact centers from months...

Read more

DETROIT, January 5, 2018– Geometric Results, Inc. (GRI), a portfolio company of Bain Capital Private Equity and wholly owned subsidiary of MSX...

Read more

DEARBORN, Mich., June 2, 2017 – Ford honored MSX International, a leading global business process outsourcing company, as an Aligned Business...

Read more