Strategie v oblasti prodeje provozovatelům vozových parků nemusí být v rozporu s vašimi ambicemi


Jelikož dodavatelé OEM i prodejci čelí snižujícímu se potenciálu v oblasti prodeje soukromým vlastníkům a současnému nárůstu trhu zahrnujícího vozové parky, je pro ně důležité, aby si dokázali zajistit pevnou zákaznickou základnu a úspěšně si tak vybudovali pevné postavení mezi leasingovými společnostmi obsluhujícími více značek i jinými konkurenty. I malé prodejní organizace mohou přeměnit prodej provozovatelům vozových parků v zajímavý zdroj zisků. Společnost MSXI v této oblasti uplatňuje proaktivní, strategický přístup, který je zaměřen zlepšování výkonnosti vašich prodejních i servisních oddělení, získávání nových zákazníků z řad provozovatelů vozových parků a zvyšování úrovně spokojenosti a loajality zákazníků.

Naše řešení Fleet Excellence vám poskytují taktický program, který umožňuje vytváření dodatečných objemů, objevuje dosud nevyužitý potenciál v oblasti prodeje provozovatelům vozových parků a v neposlední řadě zvyšuje tržby i rentabilitu. V zájmu dosažení trvalé udržitelnosti jsou průběžně monitorovány dosahované výsledky a společnost MSXI za tímto účelem poskytuje vašemu personálu školicí programy a pracovní semináře, které zajišťují, že vaši prodejní profesionálové budou vybaveni nejlepšími praktickými dovednostmi a nejúčinnějšími prodejními postupy. Kromě toho jsou naše řešení Fleet Excellence podporována naším webovým nástrojem Sell IT, který významně zlepšuje úroveň využívání kontaktů a vztahů k získávání nových zákazníků a zvyšuje návratnost investic vynakládaných do marketingových kampaní.

Kontaktujte nás, abyste zjistili, jak můžete využít všechny výhody, které může prodej provozovatelům vozových parků přinášet, a to bez ohledu na velikost vaší prodejní organizace.

News.

DEARBORN, Mich., June 2, 2017 – Ford honored MSX International, a leading global business process outsourcing company, as an Aligned Business...

Read more

LONDON, January 9, 2017 - Bain Capital Private Equity, a global private investment firm, announces that it has acquired MSX International (MSXI), a...

Read more

Crain Communications Inc. and MSX International announce the launch of Technology in Motion (TIM), an automotive technology exposition and conference...

Read more