Spolehněte se na naši technickou kompetenci – stačí pouze jeden telefonát


Služba Technical Helpdesk, která je společností MSXI poskytována, podporuje dodavatele OEM a prodejce při řešení jejich technických problémů v globálním, regionálním i místním měřítku. Řešení MSXI Technical Helpdesk, které je zajišťováno vícejazyčným týmem inženýrů a techniků, poskytuje přehlednou, výstižnou a nenákladnou technickou diagnostiku a doporučuje vhodné postupy oprav formou telefonické podpory nebo, v případě potřeby, formou návštěvy některého z vysoce kvalifikovaných regionálních techniků přímo u zákazníka. Všechna data související s případem jsou shromažďována, zaznamenávána a analyzována pomocí nástroje MSXI Connect IT, což je webová softwarová sada určená pro střediska telefonické podpory, která zajišťuje správu veškerého toku informací vznikajícího během poskytování našich technických řešení. Kromě toho, že poskytuje vynikající přehled o aktuálních činnostech, umožňuje toto řešení také dodavatelům OEM rychle realizovat opatření ke zvyšování kvality produktů, přizpůsobovat programy technických školení a předcházet nutnosti organizovat pro vozidla svolávací kampaně.

Díky sloučení údajů o výkonnosti, analýz a statistických hlášení do centrální databáze navíc dodavatelé OEM získávají cenné poznatky, které umožňují další zvyšování výkonnosti prodejních a servisních organizací. Zvyšování efektivity pak prodejcům umožňuje dosažení vyšší rentability a rovněž vyšší úrovně spokojenosti zákazníků.

Zavolejte nám ještě dnes a využijte naši pomoc při řešení vašich technických problémů.

News.

DEARBORN, Mich., June 2, 2017 – Ford honored MSX International, a leading global business process outsourcing company, as an Aligned Business...

Read more

LONDON, January 9, 2017 - Bain Capital Private Equity, a global private investment firm, announces that it has acquired MSX International (MSXI), a...

Read more

Crain Communications Inc. and MSX International announce the launch of Technology in Motion (TIM), an automotive technology exposition and conference...

Read more