Prohlubujte znalosti svých zaměstnanců a zvyšujte jejich kvalifikaci


Dnešní technicky orientované hospodářství, které je založeno na znalostech, je spojeno s novými požadavky na kvalifikaci, které je možno splnit pouze vyvíjením vysoce kvalitních školicích a kvalifikačních programů, jichž se účastní zaměstnanci na všech úrovních organizační struktury. Program MSXI Training Solutions nabízí rozsáhlou zásobu osvědčených možností školení, která konkrétním skupinám pracovníků poskytují relevantní, prakticky zaměřené poznatky, a to při maximálně efektivním využití vynakládaných výdajů. Naše řešení, která v této oblasti nabízíme ve formě školení využívajících systém e-learning i ve formě školení pořádaných na učebnách, zahrnují širokou řadu výukových metod i oblastí znalostí, které lze využívat ke zdokonalování kvalifikace stávajících zaměstnanců. Za podpory svého jedinečného školicího nástroje založeného na systému e-learning vám společnost MSXI dokáže poskytnout podrobný přehled o všech možnostech pořádání školení v rámci celé organizační struktury vašeho podniku a současně i údaje, které jsou potřebné k dodržení požadavků příslušných zákonů a předpisů.

Zjistěte více o tom, jak vám řešení Training Solutions nabízená společností MSXI mohou nenákladným způsobem pomoci při trvalém zvyšování kvalifikace vašich zaměstnanců.

News.

DEARBORN, Mich., June 2, 2017 – Ford honored MSX International, a leading global business process outsourcing company, as an Aligned Business...

Read more

LONDON, January 9, 2017 - Bain Capital Private Equity, a global private investment firm, announces that it has acquired MSX International (MSXI), a...

Read more

Crain Communications Inc. and MSX International announce the launch of Technology in Motion (TIM), an automotive technology exposition and conference...

Read more