Již dnes řešíme zítřejší problémy

Společnost MSXI International, která již po několik desetiletí shromažďuje zkušenosti a zaměstnává více než 6000 průmyslových odborníků v 80 zemích, je průkopníkem, který hledá a nabízí stále nové možnosti v oblastech maloobchodních prodejních sítí a lidských zdrojů. Při snaze o dosahování vynikajících výsledků využíváme své rozsáhlé odborné znalosti. Našim zákazníkům nabízíme pokrokové řešení náročných úkolů, které jsou před ně postaveny.

Snažíme se vyhovět vašim potřebám a přispívat k dosažení vašich obchodních cílů, k čemuž využíváme své zkušenosti získané v příslušném průmyslovém odvětví, vůdčí schopnosti, nejvyspělejší technologie a příklady osvědčené praxe. Náš specializovaný tým považuje za svoji povinnost přispívat k zvyšování efektivity, rentability a úspěšnosti vašeho podniku a ke snižování jeho nákladů. Již více než půl století zavádíme inovace v automobilovém průmyslu. Přitom se nám podařilo vybudovat společnost, která dokáže rozpoznávat příležitosti a maximálně je využívat při řešení problémů a navrhování komplexních obchodních strategií, které našim zákazníkům přinášejí konkurenční výhodu.

News.

The strategic investment in MCON Group contributes to:
•    MSXI’s digitalization strategy and further expands the spectrum of capabilities in digital...

Read more

This book aims to inspire today’s modern car dealers to re-think their approach, based on a proven, simple, and sophisticated performance model –...

Read more

Gothenburg, Sweden, January 22,  2019 - MSX International (MSXI), a leading global business process outsourcing company, announced today that Volvo...

Read more