Poskytněte svým prodejcům podporu ve formě vysoce kvalitního školení

Nákup automobilu bývá často roztříštěn do několika fází, což má za následek znechucení zákazníků, kteří pak hledají možnost, jak uskutečnit koupi u jiného prodejce. Současně roste význam poprodejních služeb jako součásti procesu maloobchodního prodeje, přičemž mnozí prodejci dosud nedokáží plně využít potenciál těchto služeb. Společnost MSXI vyvinula program školení prodejců, který se nazývá Dealer Training Solutions a jehož cílem je umožnit zvládnutí těchto i mnoha dalších problémů, kterým sítě prodejců musí v dnešní době čelit. Naše školicí programy, které jsou nejlepší ve svém oboru, využívají flexibilní, modulární přístup k podnikovým školením, který zahrnuje jak školení pořádaná v učebnách a vedená školiteli tak i školení prostřednictvím systému e-learning. Používáme kombinovaný způsob výuky, který je založen na vzájemné spolupráci a motivuje k rozvíjení talentů, přičemž je úzce zaměřen na každodenní provozní činnosti, procesy a součinnost se zákazníky. Navíc jsou naše školicí moduly, které jsou určeny pro prodejce, navrženy tak, aby zahrnovaly všechny vaše obchodní cíle a aby byly využitelné jako součást rozsáhlejších programu nástupních školení zaměstnanců nebo jako součást vaší strategie zaměřené na udržení kvalifikovaných pracovníků.

Naše řešení Training Management System (TMS) zahrnuje v kombinaci s naším webovým školicím portálem Train IT bezproblémovou komplexní péči o plánování, realizaci i řízení všech činností souvisejících se školeními. Výsledkem je váš prospěch, který získáváte díky významnému zlepšení výkonnosti prodejců a jistotě, že každý zaměstnanec zavčas získá všechny znalosti, které jsou potřebné k udržení kroku s požadavky trhu.

Zjistěte, jak může program MSXI Dealer Training Solutions, který je nabízen společností MSXI, poskytnout vašim prodejcům smysluplné školení, které měřitelným způsobem přispěje ke zlepšení obchodních výsledků.

News.

Gothenburg, Sweden, January 22,  2019 - MSX International (MSXI), a leading global business process outsourcing company, announced today that Volvo...

Read more

Euro Repar has been presented with multiple awards this year at the Fourteenth Grands Prix des Réseaux in Paris. As one of our France-based partners,...

Read more

DETROIT, Oct 4, 2018 – MSX International (MSXI), a leading global business process outsourcing company, announced today it has acquired U.K.-based...

Read more