Budování vztahů se zákazníky vám přinese prospěch


Proaktivní prodejní strategie zaměřená na individuální potřeby zákazníků je klíčem k získávání nových zákazníků, k udržování stávajících vztahů a k posilování loajality. Je skutečností, že nejnovější hodnocení prodejních procesů poukazují na přímou vazbu mezi úrovní poskytovaných služeb a dlouhodobou loajalitou zákazníků. Řešení Sales Excellence nabízená společností MSXI při každé příležitosti (tedy při prodeji nových i ojetých automobilů, při obsluhování zákazníků z řad provozovatelů vozových parků i při poskytování poprodejních služeb) systematicky optimalizují vaši prodejní strategii uplatňovanou v průběhu celého procesu maloobchodního prodeje. Naše úzce zaměřená řešení, která zahrnují školení, personální zajištění i zavádění potřebných technologií, zajišťují prodejcům i dodavatelům OEM dostupnost informací a dovedností, které jsou nezbytné k tomu, aby zákazníkům bylo možno předávat nabídky odpovídající jejich individuálním potřebám, poskytovány individuální služby a nabízeny možnosti vzájemné součinnosti. Výsledkem je zvýšený počet návštěv prodejen i nově získaných zákazníků, efektivnější práce prodejců a rovněž vyšší úroveň spokojenosti a loajality zákazníků.

Jakožto poskytovatel podnikových řešení pro automobilový průmysl, který zaujímá vedoucí postavení v celosvětovém měřítku, disponuje společnost MSXI rozsáhlými zkušenostmi, které jsou nezbytné k harmonizaci a realizaci programů, zavádění procesů a přejímání příkladů osvědčené praxe zvyšujících kvalitu prodeje. Tím umožňuje dosahování lepších, trvale udržitelných výsledků. Prostřednictvím svých více než 6000 průmyslových odborníků působících ve 80 zemích, široké řady snadno integrovatelných technologických nástrojů a programů zaměřených na zvyšování kvality prodeje, které jsou v současnosti aktivní u více než 10000 prodejců v celém světě, dokážeme bez problémů začlenit řešení zvyšující kvalitu prodeje do každé maloobchodní prodejní sítě.

Chcete-li získat další informace, klikněte na video nebo se na nás přímo obraťte, abychom mohli navrhnout optimalizaci vašich prodejních procesů a zjistit, jaké nové příležitosti je v celé vaší maloobchodní prodejní síti možno dále využít.

News.

The leading international consultancy in the automotive retail space proudly announces formal corporate name change and rebrand to MSX International.

Read more

The strategic investment in MCON Group contributes to:
•    MSXI’s digitalization strategy and further expands the spectrum of capabilities in digital...

Read more

This book aims to inspire today’s modern car dealers to re-think their approach, based on a proven, simple, and sophisticated performance model –...

Read more