Strategie v oblasti prodeje provozovatelům vozových parků nemusí být v rozporu s vašimi ambicemi


Jelikož dodavatelé OEM i prodejci čelí snižujícímu se potenciálu v oblasti prodeje soukromým vlastníkům a současnému nárůstu trhu zahrnujícího vozové parky, je pro ně důležité, aby si dokázali zajistit pevnou zákaznickou základnu a úspěšně si tak vybudovali pevné postavení mezi leasingovými společnostmi obsluhujícími více značek i jinými konkurenty. I malé prodejní organizace mohou přeměnit prodej provozovatelům vozových parků v zajímavý zdroj zisků. Společnost MSXI v této oblasti uplatňuje proaktivní, strategický přístup, který je zaměřen zlepšování výkonnosti vašich prodejních i servisních oddělení, získávání nových zákazníků z řad provozovatelů vozových parků a zvyšování úrovně spokojenosti a loajality zákazníků.

Naše řešení Fleet Excellence vám poskytují taktický program, který umožňuje vytváření dodatečných objemů, objevuje dosud nevyužitý potenciál v oblasti prodeje provozovatelům vozových parků a v neposlední řadě zvyšuje tržby i rentabilitu. V zájmu dosažení trvalé udržitelnosti jsou průběžně monitorovány dosahované výsledky a společnost MSXI za tímto účelem poskytuje vašemu personálu školicí programy a pracovní semináře, které zajišťují, že vaši prodejní profesionálové budou vybaveni nejlepšími praktickými dovednostmi a nejúčinnějšími prodejními postupy. Kromě toho jsou naše řešení Fleet Excellence podporována naším webovým nástrojem Sell IT, který významně zlepšuje úroveň využívání kontaktů a vztahů k získávání nových zákazníků a zvyšuje návratnost investic vynakládaných do marketingových kampaní.

Kontaktujte nás, abyste zjistili, jak můžete využít všechny výhody, které může prodej provozovatelům vozových parků přinášet, a to bez ohledu na velikost vaší prodejní organizace.

News.

The strategic investment in MCON Group contributes to:
•    MSXI’s digitalization strategy and further expands the spectrum of capabilities in digital...

Read more

This book aims to inspire today’s modern car dealers to re-think their approach, based on a proven, simple, and sophisticated performance model –...

Read more

Gothenburg, Sweden, January 22,  2019 - MSX International (MSXI), a leading global business process outsourcing company, announced today that Volvo...

Read more