Odstraňte všechny překážky, které stojí v cestě dalšímu vzdělávání


Zákazníci dnes mají bezprostřední přístup k většímu množství informací než kdykoli dříve. V důsledku toho musí prodejci i dílenští technici disponovat aktuálními znalostmi ze všech oblastí, od trendů ovlivňujících rozhodování zákazníků při nákupu až po technologie použité v nových modelech automobilů. Současně musí být dodavatelé OEM schopni zajistit, aby maloobchodní prodejní sítě plnily všechny požadavky příslušných zákonů a předpisů. Program školení, který je schopen individuálně reagovat na různé způsoby výuky a úrovně odborných znalostí, může významně přispět k odstranění nedostatků v oblasti znalostí a dovedností a ke zvýšení motivace zaměstnanců. Výsledkem jsou vyšší úroveň spokojenosti zákazníků společně se zvýšenými tržbami a rentabilitou.

Program E-Learning nabízený společností MSXI je založen na vysoce flexibilní technologické platformě a nabízí vám široké spektrum možností školení a dalšího vzdělávání, včetně kurzů zaměřených na rozvíjení základních znalostí, na seznamování se složitými technologiemi, technickou přípravu, řízení procesů a rozvíjení vůdčích schopností. Školení využívající systém e-learning je spojeno s nižšími náklady připadajícími na jednotlivé zaměstnance, protože je přizpůsobitelné svým rozsahem a odpadají při něm opakující se náklady spojené s cestováním účastníků a s činností školitelů. Při použití programu školení využívajících systém e-learning mohou školitelé snadno aktualizovat materiály a informace v rámci celé vaší sítě a tím racionalizovat jednotlivé školicí kurzy, které je navíc možno včasným a nenákladným způsobem monitorovat, plánovat a archivovat. Vedoucí pracovníci, prodejci i dílenský personál mohou navíc získat přístup ke školení v kteroukoli vhodnou dobu.

Zavolejte nám ještě dnes, abyste zjistili jak může naše školicí platforma využívajících systém e-learning odstranit všechny překážky, které stojí v cestě dalšímu vzdělávání, a zvýšit pracovní výkonnost v celé vaší organizaci.

News.

The strategic investment in MCON Group contributes to:
•    MSXI’s digitalization strategy and further expands the spectrum of capabilities in digital...

Read more

This book aims to inspire today’s modern car dealers to re-think their approach, based on a proven, simple, and sophisticated performance model –...

Read more

Gothenburg, Sweden, January 22,  2019 - MSX International (MSXI), a leading global business process outsourcing company, announced today that Volvo...

Read more