Odstraňte všechny překážky, které stojí v cestě dalšímu vzdělávání


Zákazníci dnes mají bezprostřední přístup k většímu množství informací než kdykoli dříve. V důsledku toho musí prodejci i dílenští technici disponovat aktuálními znalostmi ze všech oblastí, od trendů ovlivňujících rozhodování zákazníků při nákupu až po technologie použité v nových modelech automobilů. Současně musí být dodavatelé OEM schopni zajistit, aby maloobchodní prodejní sítě plnily všechny požadavky příslušných zákonů a předpisů. Program školení, který je schopen individuálně reagovat na různé způsoby výuky a úrovně odborných znalostí, může významně přispět k odstranění nedostatků v oblasti znalostí a dovedností a ke zvýšení motivace zaměstnanců. Výsledkem jsou vyšší úroveň spokojenosti zákazníků společně se zvýšenými tržbami a rentabilitou.

Program E-Learning nabízený společností MSXI je založen na vysoce flexibilní technologické platformě a nabízí vám široké spektrum možností školení a dalšího vzdělávání, včetně kurzů zaměřených na rozvíjení základních znalostí, na seznamování se složitými technologiemi, technickou přípravu, řízení procesů a rozvíjení vůdčích schopností. Školení využívající systém e-learning je spojeno s nižšími náklady připadajícími na jednotlivé zaměstnance, protože je přizpůsobitelné svým rozsahem a odpadají při něm opakující se náklady spojené s cestováním účastníků a s činností školitelů. Při použití programu školení využívajících systém e-learning mohou školitelé snadno aktualizovat materiály a informace v rámci celé vaší sítě a tím racionalizovat jednotlivé školicí kurzy, které je navíc možno včasným a nenákladným způsobem monitorovat, plánovat a archivovat. Vedoucí pracovníci, prodejci i dílenský personál mohou navíc získat přístup ke školení v kteroukoli vhodnou dobu.

Zavolejte nám ještě dnes, abyste zjistili jak může naše školicí platforma využívajících systém e-learning odstranit všechny překážky, které stojí v cestě dalšímu vzdělávání, a zvýšit pracovní výkonnost v celé vaší organizaci.

News.

Gothenburg, Sweden, January 22,  2019 - MSX International (MSXI), a leading global business process outsourcing company, announced today that Volvo...

Read more

Euro Repar has been presented with multiple awards this year at the Fourteenth Grands Prix des Réseaux in Paris. As one of our France-based partners,...

Read more

DETROIT, Oct 4, 2018 – MSX International (MSXI), a leading global business process outsourcing company, announced today it has acquired U.K.-based...

Read more