Prohlubujte znalosti svých zaměstnanců a zvyšujte jejich kvalifikaci


Dnešní technicky orientované hospodářství, které je založeno na znalostech, je spojeno s novými požadavky na kvalifikaci, které je možno splnit pouze vyvíjením vysoce kvalitních školicích a kvalifikačních programů, jichž se účastní zaměstnanci na všech úrovních organizační struktury. Program MSXI Training Solutions nabízí rozsáhlou zásobu osvědčených možností školení, která konkrétním skupinám pracovníků poskytují relevantní, prakticky zaměřené poznatky, a to při maximálně efektivním využití vynakládaných výdajů. Naše řešení, která v této oblasti nabízíme ve formě školení využívajících systém e-learning i ve formě školení pořádaných na učebnách, zahrnují širokou řadu výukových metod i oblastí znalostí, které lze využívat ke zdokonalování kvalifikace stávajících zaměstnanců. Za podpory svého jedinečného školicího nástroje založeného na systému e-learning vám společnost MSXI dokáže poskytnout podrobný přehled o všech možnostech pořádání školení v rámci celé organizační struktury vašeho podniku a současně i údaje, které jsou potřebné k dodržení požadavků příslušných zákonů a předpisů.

Zjistěte více o tom, jak vám řešení Training Solutions nabízená společností MSXI mohou nenákladným způsobem pomoci při trvalém zvyšování kvalifikace vašich zaměstnanců.

News.

The leading international consultancy in the automotive retail space proudly announces formal corporate name change and rebrand to MSX International.

Read more

The strategic investment in MCON Group contributes to:
•    MSXI’s digitalization strategy and further expands the spectrum of capabilities in digital...

Read more

This book aims to inspire today’s modern car dealers to re-think their approach, based on a proven, simple, and sophisticated performance model –...

Read more