Prohlubujte znalosti svých zaměstnanců a zvyšujte jejich kvalifikaci


Dnešní technicky orientované hospodářství, které je založeno na znalostech, je spojeno s novými požadavky na kvalifikaci, které je možno splnit pouze vyvíjením vysoce kvalitních školicích a kvalifikačních programů, jichž se účastní zaměstnanci na všech úrovních organizační struktury. Program MSXI Training Solutions nabízí rozsáhlou zásobu osvědčených možností školení, která konkrétním skupinám pracovníků poskytují relevantní, prakticky zaměřené poznatky, a to při maximálně efektivním využití vynakládaných výdajů. Naše řešení, která v této oblasti nabízíme ve formě školení využívajících systém e-learning i ve formě školení pořádaných na učebnách, zahrnují širokou řadu výukových metod i oblastí znalostí, které lze využívat ke zdokonalování kvalifikace stávajících zaměstnanců. Za podpory svého jedinečného školicího nástroje založeného na systému e-learning vám společnost MSXI dokáže poskytnout podrobný přehled o všech možnostech pořádání školení v rámci celé organizační struktury vašeho podniku a současně i údaje, které jsou potřebné k dodržení požadavků příslušných zákonů a předpisů.

Zjistěte více o tom, jak vám řešení Training Solutions nabízená společností MSXI mohou nenákladným způsobem pomoci při trvalém zvyšování kvalifikace vašich zaměstnanců.

News.

The strategic investment in MCON Group contributes to:
•    MSXI’s digitalization strategy and further expands the spectrum of capabilities in digital...

Read more

This book aims to inspire today’s modern car dealers to re-think their approach, based on a proven, simple, and sophisticated performance model –...

Read more

Gothenburg, Sweden, January 22,  2019 - MSX International (MSXI), a leading global business process outsourcing company, announced today that Volvo...

Read more