Snižování zbytečných nákladů spojených se zárukami je oboustranně výhodná situace


Dodavatelé OEM v současnosti vynakládají dvě až čtyři procenta svého ročního obratu ve formě nákladů spojených se zárukami a s plněními, která ze záruk vyplývají. Asi 30 procent těchto nákladů pak přímo souvisí s neefektivní činností prodejních a servisních sítí. Mnoha výrobcům automobilů pak také chybí integrované řešení pro správu záruk.

Řešení MSXI Warranty Solutions vám poskytují nové a účinnější způsoby odstraňování zbytečných nákladů souvisejících se zárukami a optimalizace příslušných podnikových procesů, a to za použití vysoce efektivní sady programů pro vyřizování záruk, které jsou přizpůsobitelné vašim individuálním požadavkům. Naši odborníci, kteří působí v příslušných oborech, dokáží zajistit zdokonalení a efektivní správu vaši procesů souvisejících se zárukami a realizovat řešení, která se osvědčila v praxi a která jsou speciálně navržena k tomu, aby odstraňovala nedostatky, které se v oblasti záruk vyskytují jak na úrovni dodavatelů OEM tak i na úrovni prodejních a servisních organizací.

Tím lze dosáhnout nejen snížení finančního rizika, které prodejci podstupují, nýbrž také zlepšení služeb poskytovaných prodejními a servisními organizacemi v souvislosti se zárukami a tím i zřetelného zvýšení úrovně spokojenosti a loajality zákazníků. Vzniká tak situace, které je výhodná pro všechny zúčastněné strany. Náš obsáhlý a výkonný program správy záruk poskytuje konkurenční výhodu jednotlivým pracovištím i celým prodejním a servisním organizacím.

K tomu, aby jakýkoli program správy záruk správně fungoval, potřebuje podnik personál, který je dokonale obeznámen se stávajícími záručními podmínkami a předpisy a který dokáže změny těchto podmínek neprodleně začleňovat do používaných procesů. V podobě řešení MSXI Warranty Training nabízíme programy podnikových školení, které jsou nejlepší ve svém oboru a které jsou plně přizpůsobeny specifickým potřebám oboru maloobchodního prodeje automobilů. Náš flexibilní, modulární přístup k podnikovým školením zahrnuje školení pořádaná v učebnách pod vedením instruktorů, školení využívající systém e-learning i kombinovaná školení.

Další informace získáte kliknutím na níže uvedené video. Můžete nás rovněž přímo kontaktovat.

News.

The strategic investment in MCON Group contributes to:
•    MSXI’s digitalization strategy and further expands the spectrum of capabilities in digital...

Read more

This book aims to inspire today’s modern car dealers to re-think their approach, based on a proven, simple, and sophisticated performance model –...

Read more

Gothenburg, Sweden, January 22,  2019 - MSX International (MSXI), a leading global business process outsourcing company, announced today that Volvo...

Read more