Snižování zbytečných nákladů spojených se zárukami je oboustranně výhodná situace


Dodavatelé OEM v současnosti vynakládají dvě až čtyři procenta svého ročního obratu ve formě nákladů spojených se zárukami a s plněními, která ze záruk vyplývají. Asi 30 procent těchto nákladů pak přímo souvisí s neefektivní činností prodejních a servisních sítí. Mnoha výrobcům automobilů pak také chybí integrované řešení pro správu záruk.

Řešení MSXI Warranty Solutions vám poskytují nové a účinnější způsoby odstraňování zbytečných nákladů souvisejících se zárukami a optimalizace příslušných podnikových procesů, a to za použití vysoce efektivní sady programů pro vyřizování záruk, které jsou přizpůsobitelné vašim individuálním požadavkům. Naši odborníci, kteří působí v příslušných oborech, dokáží zajistit zdokonalení a efektivní správu vaši procesů souvisejících se zárukami a realizovat řešení, která se osvědčila v praxi a která jsou speciálně navržena k tomu, aby odstraňovala nedostatky, které se v oblasti záruk vyskytují jak na úrovni dodavatelů OEM tak i na úrovni prodejních a servisních organizací.

Tím lze dosáhnout nejen snížení finančního rizika, které prodejci podstupují, nýbrž také zlepšení služeb poskytovaných prodejními a servisními organizacemi v souvislosti se zárukami a tím i zřetelného zvýšení úrovně spokojenosti a loajality zákazníků. Vzniká tak situace, které je výhodná pro všechny zúčastněné strany. Náš obsáhlý a výkonný program správy záruk poskytuje konkurenční výhodu jednotlivým pracovištím i celým prodejním a servisním organizacím.

K tomu, aby jakýkoli program správy záruk správně fungoval, potřebuje podnik personál, který je dokonale obeznámen se stávajícími záručními podmínkami a předpisy a který dokáže změny těchto podmínek neprodleně začleňovat do používaných procesů. V podobě řešení MSXI Warranty Training nabízíme programy podnikových školení, které jsou nejlepší ve svém oboru a které jsou plně přizpůsobeny specifickým potřebám oboru maloobchodního prodeje automobilů. Náš flexibilní, modulární přístup k podnikovým školením zahrnuje školení pořádaná v učebnách pod vedením instruktorů, školení využívající systém e-learning i kombinovaná školení.

Další informace získáte kliknutím na níže uvedené video. Můžete nás rovněž přímo kontaktovat.

News.

Acquisition accelerates MSX’s growth strategy and further expands the company’s position in the automotive digital learning and training space.

Read more

Detroit, August 28th – MSX International (MSXI),  a leading, global technology-enabled business process outsourcing company, has been named ‘Services...

Read more

The leading international consultancy in the automotive retail space proudly announces formal corporate name change and rebrand to MSX International.

Read more