Objevte nové možnosti zvyšování rentability, které vám může poskytnout důkladné posuzování záruk


Řešení MSXI Warranty Assessment vám umožňuje osvojení postupu, který zajistí rychlé a nezaujaté posuzování nároků vyplývajících ze záruk. Naši odborníci, kteří působí v terénu, používají individuální a odstupňované hodnotící programy, které vám pomohou při posuzování, schvalování a správě nároků vyplývajících ze záruk uplatňovaných ve vaší prodejní a servisní síti a rovněž při zjišťování nedostatků a při zavádění osvědčených postupů. Náš přístup k posuzování záruk vám současně umožní individuálně zjišťovat, u kterých prodejců je zapotřebí provést optimalizaci procesů. Kromě toho společnost MSX International nabízí vypracování zpráv o nákladech spojených se zárukami jakož i doporučení týkajících se záručních strategií, postupů, vyřizování reklamací a školení určených pro prodejce.

Zjistěte více o tom, jakým způsobem můžete získat nové příležitosti ke zlepšení svého hospodářského výsledku.

News.

The leading international consultancy in the automotive retail space proudly announces formal corporate name change and rebrand to MSX International.

Read more

The strategic investment in MCON Group contributes to:
•    MSXI’s digitalization strategy and further expands the spectrum of capabilities in digital...

Read more

This book aims to inspire today’s modern car dealers to re-think their approach, based on a proven, simple, and sophisticated performance model –...

Read more