Objevte nové možnosti zvyšování rentability, které vám může poskytnout důkladné posuzování záruk


Řešení MSXI Warranty Assessment vám umožňuje osvojení postupu, který zajistí rychlé a nezaujaté posuzování nároků vyplývajících ze záruk. Naši odborníci, kteří působí v terénu, používají individuální a odstupňované hodnotící programy, které vám pomohou při posuzování, schvalování a správě nároků vyplývajících ze záruk uplatňovaných ve vaší prodejní a servisní síti a rovněž při zjišťování nedostatků a při zavádění osvědčených postupů. Náš přístup k posuzování záruk vám současně umožní individuálně zjišťovat, u kterých prodejců je zapotřebí provést optimalizaci procesů. Kromě toho společnost MSX International nabízí vypracování zpráv o nákladech spojených se zárukami jakož i doporučení týkajících se záručních strategií, postupů, vyřizování reklamací a školení určených pro prodejce.

Zjistěte více o tom, jakým způsobem můžete získat nové příležitosti ke zlepšení svého hospodářského výsledku.

News.

The strategic investment in MCON Group contributes to:
•    MSXI’s digitalization strategy and further expands the spectrum of capabilities in digital...

Read more

This book aims to inspire today’s modern car dealers to re-think their approach, based on a proven, simple, and sophisticated performance model –...

Read more

Gothenburg, Sweden, January 22,  2019 - MSX International (MSXI), a leading global business process outsourcing company, announced today that Volvo...

Read more