Popchnij Twoje dane do przodu innowacyjną technologią


MSXI Wire IT jest to unikalnym narzędziem, które wykorzystuje dane z oceny wniosków gwarancyjnych i wskazuje uchybienia w procesach gwarancji. Umożliwia także audytorom przeprowadzenie szybkiego i efektywnego procesu analizy gwarancji. Wire IT jest narzędziem internetowym, które można dostosować do dowolnego źródła danych gwarancyjnych lub bazy danych producenta, dzięki czemu można analizować wszystkie obszary, które wpływają na Twoje wydatki gwarancyjne. Pozwala również indywidualnie wybrać dealerów do audytu. Wszystkie zbierane i przechowywane dane dostępne dla producenta umożliwiają kompleksowe zarządzanie i synchronizację narzędzi klienta, zaś Wire IT jako centralny moduł zarządzania jest uruchamiany jednym kliknięciem.

Dowiedz się więcej jak zintegrować Wire IT z Twoim systemem zarządzania gwarancjami.

News.

The strategic investment in MCON Group contributes to:
•    MSXI’s digitalization strategy and further expands the spectrum of capabilities in digital...

Czytaj więcej

This book aims to inspire today’s modern car dealers to re-think their approach, based on a proven, simple, and sophisticated performance model –...

Czytaj więcej

Gothenburg, Sweden, January 22,  2019 - MSX International (MSXI), a leading global business process outsourcing company, announced today that Volvo...

Czytaj więcej