Podniesienie funkcjonowania sieci do nowego poziomu


Neustálé úsilí o zvyšování kvality a výkonnosti při prodeji i při poskytování služeb musí zahrnovat celou vaši prodejní síť tak, aby byl zajištěn soulad s podnikovými standardy, záručními předpisy i očekáváními zákazníků. Za stimulování prodeje a za budování pověsti vaší značky je v dnešní době zodpovědný každý pracovník, který přichází do styku s vašimi zákazníky. Řešení Retail Compliance nabízené společností MSXI vám umožňuje používání obsáhlé strategie podnikových auditů, která je navržena tak, aby identifikovala nesrovnalosti vzniklé při vámi realizovaných prodejích nebo poskytnutých poprodejních či záručních službách, čímž zajišťuje, že prodejci budou dodržovat vaše podnikové standardy.

Součástí řešení nabízených společností MSXI je i program Mystery Shopping, který představuje vysoce účinný postup umožňující shromažďování cenných informací o spokojenosti zákazníků se službami vaší prodejní a servisní sítě a který dodavatelům OEM poskytuje podrobný přehled o zastoupení značky ve všech prodejních sítích, regionech i zemích. Záruční audity jsou neméně důležité, jelikož poskytují vyšší míru kontroly nad vaším systémem proplácení záručních oprav, čímž umožňují získání lepší kontroly nad náklady a současně poskytování kvalitnějších služeb vašim zákazníkům. Řešení Standards Auditing, která jsou rovněž nabízena společností MSXI, zajišťují dodržování všech podnikových kritérií i standardů ze strany vašich autorizovaných prodejců. Všichni naši auditoři, kteří se specializují na oblast záruk, mají rozsáhlé technické znalosti týkající se vyřizování záruk v automobilovém odvětví. Procesy, které při provádění auditů používáme, jsou začleněny do našeho zabezpečeného webového nástroje Track IT, jehož prostřednictvím je vám umožněn archivovaný přístup k hodnocením prodejců, zprávám o auditech a statistickým údajům o prodejních sítích, přičemž všechny informace jsou k dispozici v reálném čase.

News.

The leading international consultancy in the automotive retail space proudly announces formal corporate name change and rebrand to MSX International.

Read more

The strategic investment in MCON Group contributes to:
•    MSXI’s digitalization strategy and further expands the spectrum of capabilities in digital...

Read more

This book aims to inspire today’s modern car dealers to re-think their approach, based on a proven, simple, and sophisticated performance model –...

Read more