Učebna je trvale přístupná


Správná platforma, na které je založen program školení využívající metodu e-learning, může pro vaše zaměstnance představovat flexibilní, motivující a produktivní zdroj znalostí, který současně posiluje vzájemnou komunikaci a spolupráci. Optimální školicí platforma tohoto druhu musí podporovat vaši podnikovou kulturu a být schopna reagovat na vaše měnící se potřeby. Takovou plně přizpůsobitelnou platformou, která je založena na optimálním využití technologií, je nástroj Train IT, který je jádrem systému MSXI TRaining Management: jedná se o komplexní řešení, které analyzuje vaše potřeby v oblasti školení a umožňuje stanovování cílů školení a přizpůsobování jejich obsahu tak, aby tyto cíle i obsah přesně odpovídaly vašim obchodním požadavkům. Nástroj Train IT poskytuje řadu měřitelných výhod, mezi které patří např. virtuální online školicí knihovna, platformy pro rozvíjení vzájemné komunikace a spolupráce a různé funkce a formáty určené k sestavování zpráv. Ucelenou softwarovou aplikaci lze v nekonečném rozsahu a snadným způsobem modifikovat a rozšiřovat o další aplikace, skupiny uživatelů a funkce tak, aby neustále splňovala vaše měnící se potřeby. Nástroj Train IT vám umožňuje přístup k podrobným logistickým zprávám a vyhodnocením, které vám poskytují trvalou informovanost o účasti na školeních, dosahovaných výsledcích a vzniklých nákladech, včetně informací o stavu registrací a o výkonnosti na úrovni jednotlivců, týmů i celého podniku. Všechny školicí moduly nabízené společností MSXI je navíc možno snadno importovat do různých formulářů odpovídajících používaným průmyslovým standardům (např. SCORM) a vytvořeným za použití jiných nástrojů.

Chcete-li se dozvědět, jak může nástroj Train IT optimalizovat váš stávající školicí program založený na metodě e-learning, můžete nás přímo kontaktovat. Můžete si od nás rovněž nechat navrhnout výukový program, který bude přesně odpovídat vašim potřebám.

News.

Gothenburg, Sweden, January 22,  2019 - MSX International (MSXI), a leading global business process outsourcing company, announced today that Volvo...

Read more

Euro Repar has been presented with multiple awards this year at the Fourteenth Grands Prix des Réseaux in Paris. As one of our France-based partners,...

Read more

DETROIT, Oct 4, 2018 – MSX International (MSXI), a leading global business process outsourcing company, announced today it has acquired U.K.-based...

Read more