Učebna je trvale přístupná


Správná platforma, na které je založen program školení využívající metodu e-learning, může pro vaše zaměstnance představovat flexibilní, motivující a produktivní zdroj znalostí, který současně posiluje vzájemnou komunikaci a spolupráci. Optimální školicí platforma tohoto druhu musí podporovat vaši podnikovou kulturu a být schopna reagovat na vaše měnící se potřeby. Takovou plně přizpůsobitelnou platformou, která je založena na optimálním využití technologií, je nástroj Train IT, který je jádrem systému MSXI TRaining Management: jedná se o komplexní řešení, které analyzuje vaše potřeby v oblasti školení a umožňuje stanovování cílů školení a přizpůsobování jejich obsahu tak, aby tyto cíle i obsah přesně odpovídaly vašim obchodním požadavkům. Nástroj Train IT poskytuje řadu měřitelných výhod, mezi které patří např. virtuální online školicí knihovna, platformy pro rozvíjení vzájemné komunikace a spolupráce a různé funkce a formáty určené k sestavování zpráv. Ucelenou softwarovou aplikaci lze v nekonečném rozsahu a snadným způsobem modifikovat a rozšiřovat o další aplikace, skupiny uživatelů a funkce tak, aby neustále splňovala vaše měnící se potřeby. Nástroj Train IT vám umožňuje přístup k podrobným logistickým zprávám a vyhodnocením, které vám poskytují trvalou informovanost o účasti na školeních, dosahovaných výsledcích a vzniklých nákladech, včetně informací o stavu registrací a o výkonnosti na úrovni jednotlivců, týmů i celého podniku. Všechny školicí moduly nabízené společností MSXI je navíc možno snadno importovat do různých formulářů odpovídajících používaným průmyslovým standardům (např. SCORM) a vytvořeným za použití jiných nástrojů.

Chcete-li se dozvědět, jak může nástroj Train IT optimalizovat váš stávající školicí program založený na metodě e-learning, můžete nás přímo kontaktovat. Můžete si od nás rovněž nechat navrhnout výukový program, který bude přesně odpovídat vašim potřebám.

News.

The strategic investment in MCON Group contributes to:
•    MSXI’s digitalization strategy and further expands the spectrum of capabilities in digital...

Read more

This book aims to inspire today’s modern car dealers to re-think their approach, based on a proven, simple, and sophisticated performance model –...

Read more

Gothenburg, Sweden, January 22,  2019 - MSX International (MSXI), a leading global business process outsourcing company, announced today that Volvo...

Read more