Využijte pokrokový technologický nástroj k efektivnější práci se shromažďovanými údaji


MSXI Wire IT je jedinečný technologický nástroj, který využívá údaje shromažďované při posuzování nároků vyplývajících ze záruk k přesnému poukázání na slabá místa ve vašich záručních procesech. Tento nástroj mohou používat také auditoři, kterým usnadňuje rychlé a efektivní provádění analýz procesů. Wire IT je webový nástroj, který je možno přizpůsobit jakémukoli zdroji údajů souvisejících se zárukami nebo jakékoli databázi OEM. Je tedy použitelný k analyzování všech oblastí, které ovlivňují vaše výdaje v oblasti záruk. Rovněž vám umožňuje provádění výběru jednotlivých prodejců, u kterých je třeba provést audit. Všechny shromážděné a uložené údaje jsou dodavateli OEM dostupné, aby mohl provádět jejich souhrnnou správu a aby je mohl využívat k synchronizaci se všemi nástroji, které má v oblasti zákaznických služeb k dispozici. Funkce centrálního správního modulu Wire IT je přitom možno ovládat pouhým jedním kliknutím.

Zjistěte více o tom, jakým způsobem je možno integrovat nástroj Wire IT do vašeho systému správy záruk.

News.

The leading international consultancy in the automotive retail space proudly announces formal corporate name change and rebrand to MSX International.

Read more

The strategic investment in MCON Group contributes to:
•    MSXI’s digitalization strategy and further expands the spectrum of capabilities in digital...

Read more

This book aims to inspire today’s modern car dealers to re-think their approach, based on a proven, simple, and sophisticated performance model –...

Read more